Robotiikka ja tiedekasvatusyhdistys ry


Kuva: Alex Knight, Unsplash

Yhdistys edistää toiminnallaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittua oppiainerajat ylittävää eheyttävää opetusta sekä edistää lasten ja nuorten

  • kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja teknologiaa kohtaan,
  • ryhmä- ja projektityötaitoja, suunnittelutaitoja ja nykyaikaisia työelämätaitoja,
  • tasavertaisuutta ja itsetunnon kehittymistä.

Kenelle?

Toiminnan ydinkohderyhmä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 3-6 ja 7-9 oppilaat ja opettajat.

Toiminta edistää osallistujien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa, teknistä osaamista, ohjelmointitaitoja, matemaattista ajattelua, ilmaisutaitoa (äidinkieli, kuvaamataito, musiikki) ja luonnontieteen perusosaamista.

Miten?

Yhdistys järjestää tapahtumia, teemaleirejä, ohjaajakoulutuksia, avustaa paikallisia toimijoita ja osallistuu yhdistyksen tarkoitusta tukeviin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Erityiskiitos vapaaehtoisille ja tukijolle!

Toimintamme on mahdollistanut lukuisa joukko asian tärkeäksi kokevia vapaaehtoisia aktiiveja ja yhteistyökumppaneita, unohtamatta tukijoita ja strategisia kumppanuuksia. Maakunnallisten yhteistyökumppaneiden tuki on mahdollistanut paikallisia tapahtumia ja koulutuksia.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, jonka jäseniä ovat: Pekka Pihola (pj), Markku Leino (vpj), Tuomo Einiö (siht.), Henry Pietilä ja Tuula Pihlajamaa.

Tukijat

Vuosien varrella yhteistyökumppaneita ovat olleet esimerkiksi: 

Aalto yliopisto, Algol, Helsingin Yliopisto, Helsinki Think Company,  Innokas-verkosto, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, LUMA-Keskus Suomi, LUMA-keskukset, Metropolia AMK, Mynämäen kaupunki, Orimattilan kaupunki,  Porin kaupunki, Prizztech Oy, Robocoast, SAMK, SataEdu, Satakunnan korkean teknologian säätiö, Suomen automaatioseura, Suomen Robotiikkayhdistys ry, 

Tarton Yliopisto, Tekniikan Akateemiset TEK, Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y., Teknologiateollisuus, Teknologiateollisuuden satavuotissäätiö, Tevella, Tiedekeskussäätiö, Tiedekeskus Tuorla, Turun kansainvälinen koulu,Turun Yliopisto, Ulvilan kaupunki, Valmet, Vantaan kaupunki

Liity yhdistyksen jäseneksi tai tue paikallista toimintaa

Toiminta on osallistujalle (lapset, nuoret ja heidän ohjaajansa) ilmaista tai hyvin edullista. Jotta toiminta voisi jatkua tällaisena, tarvitsemme tukijoita. 

Useimmat tukijoista tukevat suoraan alueellista toimintaa ja paikallisia tapahtumia. Painava syy ryhtyä tukemaan toimintaa on tukea paikallista nuorisoa. Joukkueita voi tukea myös esimerkiksi lahjoittamalla robotteja tai sponsoroimalla kisamatkaa mestaruuskisoihin.

FLL on tutkitusti erittäin tehokas tapa lisätä nuorten kiinnostusta luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua kohtaan.

Tukea voi monin tavoin

Tukea voit esimerkiksi toimimamalla FLL-joukkueen valmentajana tai mentorina. Joukkueet ja tapahtuman järjestäjät kaipaavat myös rahallista tukea, apukäsiä, ja kaikenlaista muuta apua. 

Tutustu tarkemmin FLL-toimintaan.

5 syytä ryhtyä tukijaksi

Into. Ole reipas ja innokas. Noudata ydinarvoja.

Tulevaisuus. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.

Oppiminen. Tässä oppii itsekin.

Haaste. Pystytkö sinä tukemaan.

Suomi. Suomen huutava pula osaajista nyt ja edelleen tulevaisuudessa. Annetaan tulevaisuudelle mahdollisuus.