PISA 2025 testaa ohjelmoinnillista ajattelua

11.5.2024

Vuoden 2025 PISA-kokeessa todennäköisesti nähdään, miten ohjelmoinnillisen ajattelun ja ohjelmoinnin opiskelun jättäminen oppilaan itsensä vastuulle tai valittavaksi vaikuttaa. Ysiluokkalaisia testataan näissä taidoissa, jotka ovat olleet osa Suomen opetussuunnitelmaa vuodesta 2016. Tämäkin päätös osoittaa, että nämä taidot nähdään olennaisena osana kaikkien nuorten yleissivistystä digitalisoituvassa maailmassamme.

Vuoden 2025 PISA-kokeesssa testataan ohjelmoinnillista ajattelua. Osaamisen taso ja laatu on määritelty PISA 2025 LEARNING IN THE DIGITAL WORLD ASSESSMENT FRAMEWORK -dokumentissa. 

Tämä tarkoittaa, että yhdeksännen luokan oppilaiden odotetaan hallitsevan tiettyjä perustaitoja ohjelmoinnin alueella. Heidän tulisi kyetä tunnistamaan tietokoneella suoritettavan ongelman osatavoitteet, käsittelemään ohjelmassa toistuvia toimintoja, toteuttamaan ratkaisuvaiheiden sarja käyttäen ohjelmoinnin perusrakenteita ja luomaan abstrakti esitys järjestelmästä, joka voidaan suorittaa tietokoneella. Oppilaiden odotetaan myös kykenevän mukauttamaan ja korjaamaan algoritmeja eli tietokoneelle annettuja käsky- ja ratkaisuvaiheiden sarjoja.