LUMATE - strategiaa ja toimenpiteitä

23.3.2023

Kansallinen LUMA-strategia 2030 ja sille vuonna 2022 laadittu toimenpide­suunnitelma on julkistettu. Sen tavoite on varmistaa, että yhteiskunnassa löytyy LUMA-osaamista ja -ymmärrystä edistämään hyvinvointia sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Toimenpidesuunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimenpiteet on jaettu kolmeen ryhmään: 

  1. Opetuksen ja koulutuksen kehittämisen toimenpiteet, 
  2. Seurannan, selvitysten ja yleisen kehittämisen toimenpiteet ja 
  3. Viestinnän ja kiinnostavuuden edistämisen toimenpiteet. 

Toimenpidesuunnitelman valmistelun yhteydessä nousi esiin tarve korostaa selvemmin LUMA-asiayhteydessä myös tekniikan koulutusta ja aloja. Toimenpidesuunnitelmassa päädyttiin sen vuoksi käyttämään LUMATE-lyhennettä, joka sopii erityisen hyvin työelämän aloihin, toisen asteen koulutusaloihin ja korkeakoulutuksen aloihin viitattaessa ja vastaa tarkemmin kansainvälistä STEM-lyhennettä. Huomattavaa on, että toimenpiteitä tuotiin keskusteluun suunnitelmassa esitettyä laajemmin. Sen tarkoitus ei siis ole rajata toimijoiden intoa ja aloitteellisuutta, vaan kaikki toimet asian edistämiseksi ovat tärkeitä.

Lataa LUMA(TE) julkaisu itsellesi OKMn sivuilta. 


Kuva: Joshua Sortino, Unsplash