RePlay -tunnelmia opettajan silmin

22.3.2021

Opettaja Sari Aittoniemen mietteitä RePlay-kaudelta

Olemme olleet mukana FLL-kisassa useana vuonna ja lähdimme viime syksynä jälleen innolla mukaan RePlay -kauteen 2020-2021!

Koulumme viidesluokkalaiset pääsivät tutustumaan FLL-maailmaan kun jo kisassa mukana olleet vanhemmat oppilaat vierailivat luokissa kertomassa omista kokemuksistaan. Viidesluokkalaiset tekivät liikkumisen edistämistä tavoittelevat projektityönsä joulu-tammikuussa luokanopettajien ohjauksessa ja teknisen työn tunneilla tutustuttiin robottiin ja ohjelmointiin. Monet oppilaat innostuivat ohjelmoinnista myös oppituntien ulkopuolella ja lähtivät mukaan Verstas-kerhoon.

FLL on tuonut paljon iloa tähän poikkeukselliseen aikaan ja yhdessä tekemistä on voitu jatkaa. Tämä on onnistunut myös etäopetuksessa ollessa digitaitoja kartuttaen ja hyödyntäen.

- Opettaja Sari Aittoniemi, SYK

Kuluvalla kaudella on mukana myös useita aiempaa kokemusta omaavia joukkueita kuudesluokkalaisista aina yhdeksäsluokkalaisiin asti. Joukkueiden toiminnassa ja työn tuloksissa näkyy yhteistyö ja suuri innostus! On ollut hienoa saada seurata näiden joukkueiden matkaa, osa oppilaista on mukana FLL-toiminnassa jo viidettä vuotta! Nämä joukkueet ovat työstäneet projekteja ja harjoitelleet robottitehtäviä itsenäisesti enimmäkseen omalla ajallaan.

RePlay työt arvioitiin helmi-maaliskuussa koulun sisäisessä kisassa, jossa oppilaat pääsivät esittämään projektinsa ja ydinarvonsa tuomareille joukkueittain. Robottikisa järjestettiin luokkatasoittain poikkeusolojen järjestelyt tarkasti huomioiden.

Jokainen on tässä vaiheessa kautta jo mitalinsa ansainnut ja matka jatkuu osalla kohti kevään SM-kisoja!

FLL-terveisin ja valoisaa kevättä toivottaen Sari Aittoniemi, SYK